Els nostres serveis: què oferim

La nostra feina consisteix en buscar les partides de naixement, matrimoni o defunció als Registres Civils de tot Espanya, així com les inscripcions de baptisme, matrimoni o defunció en les parròquies o arxius diocesans.

Amb aquests documents podem ja construir l'arbre genealògic d'una persona anant 4,5 ó 6 generacions enrera, o més, en funció del pressupost i la pressa que hi hagi.

  • Per un estudi fins arribar als noms i cognoms dels 16 rebesavis, buscarem i lliurarem 7 documents: les partides de naixement de la persona d'inici, els seus pares i els 4 avis. A les inscripcions dels avis ja apareixen les dades dels 8 besavis i dels 16 rebesavis. Aquest estudi, acompanyat d'un dossier que transcriu les dades de les persones trobades i una làmina-arbre costa 250 euros.
  • Un estudi similar però aconseguint també les inscripcions de naixement dels 8 besavis, amb dades doncs dels 32 avis quarts tindrà un cost de 495 euros, i us lliurarem un total de 15 documents, amb la làmina i el dossier.
  • Així doncs, per cada generació enrera, el preu es dobla si volem un arbre simètric.

 

  • També podem fer estudis d'una sola branca o cognom, amb un de 45 euros per document.
  •  Apostilla de la Haya: podem fer aquesta gestió per les persones que ho necessiten, amb un cost de 75 euros més despeses d'enviament.

  
 

Llamada
Email