La visita a aquest lloc web no implica que l'usuari estigui obligat a facilitar cap informació sobre ell mateix. En el cas que l'usuari faciliti alguna informació de caràcter personal, les dades recollides en aquest lloc web seran tractades de forma lleial i lícita amb subjecció en tot moment als principis i drets recollits en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), i altra normativa de desenvolupament.

En aquest cas, ens veiem en l'obligació d'informar-los d'una sèrie d'extrems concernents a les dades personals que Marc Ventura Noguera recull a través de la seva pàgina web.

INFORMACIÓ ALS USUARIS

- Apartat Nou Client

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPDP), l'informem que mitjançant l'emplenament dels formularis, les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades en fitxers de Marc Ventura Noguera la principal finalitat d'aquest fitxer és la gestió dels usuaris registrats al nostre web, així com l'enviament de publicitat relativa als productes i serveis comercialitzats per Marc Ventura Noguera o per a l'enviament de publicitat, descomptes i promocions de productes i serveis d'altres entitats. Si no desitja rebre aquest tipus de publicitat haurà de marcar la casella que apareix al formulari. Marc Ventura Noguera assegura la confidencialitat de les dades aportades i garanteix que, en cap cas, seran cedides per a cap altre ús sense intervenir consentiment previ i exprés dels nostres usuaris. Només li demanarem aquelles dades necessàries per a la prestació de servei requerit i únicament seran emprats amb aquesta finalitat.

- Apartat Fer compra

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), l'informem que mitjançant l'emplenament dels formularis, les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades en fitxers de Marc Ventura Noguera.

La principal finalitat d'aquest fitxer és mantenir la relació contractual amb els nostres clients, facilitar la tramitació de les comandes, la realització d'estudis estadístics, així com l'enviament de publicitat relativa als productes i serveis comercialitzats per Marc Ventura Noguera o per l'enviament de publicitat, descomptes i promocions de productes i serveis d'altres entitats.

Amb motiu de la compra seves dades poden ser comunicats als següents destinataris:

 • Entitats bancàries per al pagament les compres amb targeta.
 • A l'Oficina de consumidors i usuaris en cas d'existir alguna reclamació.
 • Als fabricants, Serveis tècnics i / o majoristes en el cas de garanties o reparacions. Aquests destinataris poden estar ubicats dins del territori Espanyol com a fora d'ell mateix, en funció del producte i / o servei adquirit.
 • En els supòsits legalment establerts, com és el cas de les Forces i Cossos de Seguretat.
 • A l'empresa responsable de l'enviament del seu producte.

  Marc Ventura Noguera assegura la confidencialitat de les dades aportades i garanteix que, en cap cas, seran cedides per a cap altre ús sense intervenir consentiment previ i exprés dels nostres clients. Només li demanarem aquelles dades necessàries per a la prestació de servei requerit i únicament seran emprats amb aquesta finalitat.

  CONSENTIMENT

  Mitjançant l'enviament dels formularis entenem que l'usuari presta el seu consentiment perquè es tractin les dades conforme a les finalitats previstes en cada un dels formularis. Marc Ventura Noguera no comunicarà les dades a tercers excepte en els supòsits legalment establerts o autoritzats per l'interessat. Marc Ventura Noguera comunica als titulars de les dades la seva intenció d'enviar-los comunicacions comercials per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent. Així mateix, els titulars manifesten conèixer aquesta intenció i presten el seu consentiment exprés per a la recepció de les esmentades comunicacions. El consentiment aquí prestat pel Titular per a comunicació de dades a tercers té caràcter revocable en tot moment, sense efectes retroactius.

  DRETS DELS INTERESSATS.

  L'interessat pot exercir els seus drets ARCO (accés, rectificació, cancel·lació i oposició) en relació amb les seves dades personals dirigint-se per escrit i adjuntant fotocòpia del DNI a l'adreça Av. Corts Catalanes, 2. 3-10, 08173 Sant Cugat de l'Vallis - Barcelona (Espanya) o mitjançant el nostre formulari. Marc Ventura Noguera té a la seva disposició models mitjançant els quals pot exercir els drets ARCO.

  QUALITAT DE LES DADES.

  Els usuaris hauran de garantir la veracitat, exactitud, autenticitat i vigència de les dades de caràcter personal que els hagin estat recollides com a conseqüència de la corresponent reserva.

  PROTECCIÓ DELS MENORS

  No recollim dades personals de menors. És responsabilitat de pare / mare / tutor legal vetllar per per a la privacitat dels menors, fent tot el possible per assegurar que han autoritzat la recollida i l'ús de les dades personals d'el menor.

  XARXES SOCIALS.

  Mitjançant la nostra pàgina web pot accedir a les xarxes socials Facebook i Instagram d'accés obert a tots els usuaris. Es tracta de llocs web on l'usuari pot registrar i seguir-nos gratuïtament. En aquestes xarxes socials els usuaris podran conèixer de les nostres activitats, opinions, accedir a les fotos i vídeos. Els usuaris d'aquestes xarxes socials han de ser conscients que aquest lloc és independent del web www.multimedica.es i està obert, és a dir, és visible per a tots els seus usuaris, i les polítiques de privacitat a aplicar a aquests continguts són les fixades per Facebook i Twitter. Marc Ventura Noguera no és titular de les xarxes socials.

  AUTORITZACIÓ.

  D'acord aquestes condicions implica que vostè ens dóna autorització per donar d'alta les dades de facturació que ens faciliti i que té també autorització per poder realitzar comandes i facturar a aquestes dades. Vostè es fa responsable de la bona fi de totes les operacions contractades a través d'aquest compte.

  Aquest lloc web acull les activitats promocionals de les empreses, les dades del són els següents:

  MARC VENTURA NOGUERA
  NIF: 36975372-C
  Carrer Badia, 22, 2-2
  08012-Barcelona
  Barcelona (Espanya)
  Tel. (+34) 610 32 46 51

  Contactar